Mijn Aanpak

De hartfluisteraar kan je helpen het volgende te bereiken

Je weet waar je blij van wordt, je hebt meer zicht op jouw levensdoel en hoe je het vorm kan geven. We zijn allemaal hier met een bedoeling en het is een diep menselijk verlangen van betekenis te zijn. Je gaat stap voor stap de goede richting in.

Je voelt je grenzen beter aan en kunt je grens ook aangeven en bewaken, helder, duidelijk en rustig. Je voelt van binnen uit ogenblikkelijk wat je wel wil en wat niet. Je hebt de kracht in jezelf aan leren boren om daar ook bij te blijven. Rustig voor jezelf, duidelijk voor je omgeving.

Je hebt geleerd jezelf op de eerste plaats te zetten. Jij bent number one! Daardoor kun je betere keuzes kunt maken, die passen bij wat jij verlangt van het leven. Je houdt meer energie over om te doen wat werkelijk belangrijk voor je is. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker en aangenamer. Niet alleen voor jou, maar voor je hele omgeving.

Je gebruikt je verstand nu waar het voor bedoeld is, namelijk de beslissingen van je hart vorm te geven en te verwoorden. Gevoel en verstand komen meer in balans, lijf en hoofd worden rustiger. Je slaapt als een roos want piekeren is er niet meer bij.

Je hebt ontdekt hoe je spanningsklachten moet interpreteren. Zo weet je beter welke bordjes wel en niet in de lucht te houden en wat je kan doen om meer ontspanning te ervaren in het leven van alledag. Als er af en toe een bordje stuk klettert, weet jij dat dat ook bij het leven hoort.

Na een traject bij de hartfluisteraar weet je hoe je keuzes moet maken die bij jou passen en hoe je ze in de praktijk vorm kunt geven. Je gaat je eigen koers varen, waardoor je een magneet wordt voor mensen die dat eigenlijk ook willen. En je geeft je kinderen een fantastisch voorbeeld.

Over mijn filosofie

Ik ga er van uit dat alles wat je nodig hebt om net zo gelukkig en succesvol te zijn als je wilt, in jezelf aanwezig is. Het is je alleen nog niet gelukt permanent toegang te hebben tot die bron van kracht en wijsheid in jezelf te ontdekken en te gebruiken.

Ik ga ervan uit dat alles energie is en dus op een energetisch niveau aangepakt en opgelost moet worden

Ik ga er van uit dat het hele energiesysteem vanuit het hart wordt aangestuurd en dat het dus belangrijk is om een optimale verbinding met je hart te hebben zodat van daaruit je gedachten gecontroleerd en in dienst van jouw doel gezet kunnen worden.

Ik ga er van uit dat het hart doorlopend informatie door je lichaam stuurt, tot in elke cel. Hoe opener je hart, des te helderder de informatie die naar de cellen gestuurd wordt en des te krachtiger het zelfhelend vermogen van je lichaam zijn werk kan doen.

Ik gaan ervan uit dat de huid een van je belangrijkste organen is en via de bloedvaten een rechtstreekse verbinding met je hart heeft. Hoe je als kind bent aangeraakt, heeft diepgaande invloed op je gehad, in positieve en negatieve zin. Positieve aanraking heeft groot helend effect en is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Mijn aanpak

Ik ga ervan uit dat jouw hart weet wat goed voor je is en wat niet. Daarom maak ik contact met je hart en je hartenergie om een analyse te maken van de oorzaak van de problemen waar je een oplossing voor zoekt. En ik leer je daarom zo snel mogelijk om dat contact zelf te gaan leggen, zodat je zelf weer weet wat je wilt en hoe je dat bereikt.

In alle trajecten en elke sessie volg ik ongeveer hetzelfde patroon. Analyse – opruimen – het mysterie – nieuwe energie – praktische toepassing.

Ik werk altijd in nauw contact met jou en zal met jou de doelen steeds aanpassen aan de actualiteit, vanuit de gedachte "the body is wise". Jij geeft aan wat er in je leven en in je lichaam gebeurt, en of we op koers zijn of dat er een aanpassing nodig is.

Ik werk in het energieveld en op het lichaam, afhankelijk van wat er op dat moment nodig is.

Wat maakt Hartfluisteren uniek?

Hartfluisteren is een nieuwe techniek die heel precies in kan werken op de precieze oorzaak van de problemen die je op wilt lossen.

Het is een techniek die energetisch werk en coaching aan elkaar koppelt, zodat de veranderingen zowel op onbewust niveau als ook op bewust niveau plaats vinden. Zo zit je te allen tijde zelf achter het stuur van het proces.

Mijn werkwijze

Wat kun je doen bij de Hartfluisteraar?

Kennismaken (1 sessie)

Maak kennis met de Hartfluisteraar, zijn manier van werken, zijn verbluffend rake ontdekkingen in je hart en zijn tips voor thuis. Beslis dan of je hem beter wilt leren kennen.

Vragen stellen

Wat je vraag ook is, waar je ook tegen aan loopt, ik ga met jou de dieperliggende oorzaken ontdekken en (voor)goed aanpakken. Het mysterie van het hartfluisteren, in combinatie met bewustwording en healing is onovertroffen voor het oplossen van welk probleem ook, zeker als je je huiswerk trouw doet. Dat kan in korte trajecten (1-5 keer) of in wat langere (1-10 keer). Dat hangt af van de aard en de hoeveelheid vragen die je wilt stellen.

Voorbeelden uit de praktijk

Ik heb zoveel verdriet (1-3 sessies)

Peter, een man van 60, kwam bij mij omdat hij zoveel pijn in zijn hart voelde. Zijn vrouw was twee jaar geleden overleden en sinds kort had hij een nieuwe relatie.

Het was alsof er twee harten te keer gingen in zijn borst. Het ene dat zo verbonden was met zijn vrouw, en het andere dat zo verliefd was op zijn nieuwe vriendin. In die strijd vroeg hij zich af of dat verdriet nog wel goed was, als hij ook dat andere voelde.

In het kennismakingsgesprek keek ik naar zijn hart. Nog voor ik daar mee klaar was, verscheen zijn vrouw helder in de kamer en zei: "Hij moet weten dat ik het goed vind." Ik vertelde dit aan Peter en dat deed hem erg goed. We bespraken de noodzaak om zijn vrouw, ook al was zij overleden, een plek te geven in de nieuwe relatie. Anders zou hij zijn hart af moeten sluiten en dat was voor niemand goed. Dat begreep hij.. Op dat moment verscheen ook zijn overleden vader in de kamee. Hij zei dat hij hem graag wilde ondersteunen. Met Peters toestemming bracht ik de vader dichter in zijn energieveld. Met hulp van de huidige energetische kracht van zijn vrouw en vader, kon Peter pas echt blij zijn met de nieuwe relatie.

We besloten nog twee keer af te spreken om het proces van integratie van het verleden in het heden te ondersteunen met zacht energetisch healingwerk. Hij verliet de praktijk anders dan hij binnenkwam.

 

Ik wil graag weer een leuke moeder zijn (5 sessies)

Rosa,(35) kwam in de praktijk omdat ze merkte dat ze steeds onaardiger werd tegen haar kinderen. Kortaf, snauwerig, ze kon steeds minder van hen hebben. Dat vindt geen enkele moeder leuk. Rosa ook niet.

We ontdekten twee oorzaken. Die hadden op zich niet veel met de kinderen te maken, maar hadden wel hun weerslag op Rosa als moeder. In de eerste plaats speelde er van alles in de werksituatie. Ze liet daar ver over haar grens gaan en wist zich niet goed te weer te stellen. De kinderen, als aanstormende pubers, namen in huis steeds meer plek voor zich in. Dat kon Rosa er niet bij hebben, meer van het zelfde. De kinderen kregen zo de lading die voor anderen bedoeld was.

Haar hart liet me zien dat er nog iets aan de hand was; diep verdriet – goed weggestopt – over het veel te vroege overlijden van haar vader. Als ontluikende tiener had ze haar vader vreselijk gemist. Hierdoor lukte het niet goede en volwassen relaties met mannen op te bouwen. Vooral met de mannen op haar werk had ze hier last van. Het had ook invloed op de relatie met haar gezin. Als alleenstaande moeder wilde ze haar kinderen het gemis van hun vader besparen. Daardoor ontstond er zo veel stress op de relatie met de kinderen dat ze vaak doorsloeg.

We hebben hier op verschillende manieren aan gewerkt. We hebben naar de praktische situatie op haar werk gekeken en een gesprek met haar baas voorbereid. Ook zijn we aan het werk gegaan met haar verdriet over haar vader, zodat ze daar wat van los kon laten. Haar overleden vader maakte meerdere malen contact. Hierdoor kon ze alsnog de steun ervaren die ze in de puberteit zo gemist had. Tot slot konden we ook een van de blokkades rondom haar hart wegnemen, zodat ze vrijer tegenover haar kinderen kon staan.

Resultaat: meer rust en duidelijkheid op haar werk en weer een leuke moeder met heldere grenzen voor haar pubers, uiteraard met alle ups-and-downs die daar bij horen.

Gaande het proces kwamen er ook een aantal andere zaken aan het licht waar Rosa aan had kunnen werken, zoals een gebrek aan eigenwaarde ontstaan in een specifieke periode uit haar jeugd. Ze koos ervoor om hier nog niet aan te willen werken. Het traject was voor dat moment genoeg.

En zo hoort het ook te zijn.

 

Hoe word ik weer blij met mijn vrouw en kinderen? (10 sessies)

Joris is een hardwerkende man met 3 kleine kinderen. Tot zijn spijt ervaart hij dat zijn hart niet meer zo open is voor zijn kinderen als een tijd geleden nog het geval was. Hij neemt nauwelijks nog de tijd om met ze te spelen, het is hem vaak te veel. Hij heeft hier last van, zou het graag anders doen, maar brengt het niet op. Ook in zijn relatie gaat het niet goed. Hij twijfelt of hij wel moet blijven, zijn gevoel voor zijn vrouw is bijna helemaal weg. Er zijn dingen gebeurd die hij haar blijft verwijten.

Als ik met hem aan het werk ga, verschijnt in zijn energieveld duidelijk het gebrek aan steun dat hij in zijn jeugd ervaren heeft. Hij heeft het gevoel er altijd alleen voor te staan, toen en nu nog steeds. Hij moet hard werken om alle rekeningen te kunnen betalen, hij moet zijn vrouw vergeven wat er is gebeurd, hij moet een goede vader voor de kinderen zijn. En wie steunt hem nu eigenlijk?

We beginnen te werken aan steun in zijn leven. Dat doen we op twee manieren. Eerst verschijnt zijn opa, Joris heeft hem nauwelijks gekend, maar wordt erg blij van de aanwezigheid van deze opa. We brengen hem dicht in zijn energieveld. Hierdoor kan Joris open gaan staan voor steun. Langzaamaan kan zijn hart open gaan en kan hij zijn eigen kracht en energie weer gaan voelen.

We gaan werken aan zijn prioriteiten. Het vele werk is voor Joris een gegeven. In de resterende tijd is de relatie met de kinderen nu het belangrijkst. De relatie met zijn vrouw staat op een laag pitje en hij heeft geen behoefte daar nu veel aan te doen. We doen healingwerk om Joris meer contact met zijn lichaam te laten krijgen. Daardoor is hij veel meer aanwezig in het moment en wat hij doet. Hij kan zijn werk beter doen zonder zich schuldig te voelen dat hij weinig thuis is. Als hij met de kinderen is, is hij ook echt met ze en daardoor voelt hij ook weer hoeveel hij van ze houdt. Met zijn vrouw heeft hij een gesprek, waarin ze besluiten nog even niets te besluiten.

Hierdoor ontstaat er meer ruimte.

Zijn belangrijkste wens is hiermee vervuld. We besluiten een vervolgtraject te doen om de energie meer te bestendigen. In dit traject kijken we ook naar de relatie met zijn vrouw. In zijn hart is duidelijk te zien dat de liefde niet over is, maar dat het wel om actie vraagt, anders bloedt het dood. Ik bespreek met Joris dat hij een stap moet zetten, een beslissing moet nemen. Of hij kiest voor zijn vrouw, maar dan betekent dat dat hij ervoor moet kiezen van haar te houden. Of hij kiest dar niet voor, maar dan moet hij ervoor kiezen weg te gaan. Blijven zonder te kiezen voor de relatie, is voor hem geen optie omdat dat betekent dat hij zijn hart opnieuw dicht moet doen, met alle gevolgen van dien.

Door de ondersteuning van de hartenergie en het werk van de engelen waar ik mee samen werk, kan hij ervoor kiezen om weer van haar te houden, ongeacht het verleden. Joris is uiteindelijk opgelucht dat hij die keus heft gemaakt, want na die keus, voelt hij zijn liefde weer gaan stromen.

Als ik dit zo beschrijf realiseer ik me dat het nodig is hier aan toe te voegen dat het een echte keus was. Beide opties zouden goed geweest kunnen zijn. Voor Joris was dit de keus die hij wilde maken.

 

Ik wil graag meer contact met mijn gevoel en minder uit mijn hoofd leven (een jaar)

Dorien een vrouw van 40 heeft haar leven aardig op orde, maar er ontbreekt iets. Ze heeft alles onder controle, maar kan er niet van genieten, twijfelt zelfs of de beslissingen die ze neemt wel de hare zijn. Ze zijn weloverwogen, maar ze wordt er niet blij van en alles kost haar veel energie. Ze is vaak doodmoe. Van de buitenkant is het helemaal goed, maar van binnen voelt het meer als overleven. Het lijkt wel alsof ze alleen maar in haar hoofd aanwezig kan zijn. Ze heeft de behoefte meer in contact te zijn met haar gevoel.

Als ik naar haar hart kijk worden twee dingen duidelijk. In de eerste plaats is er veel verdriet over hoe een aantal zaken in haar jeugd zijn verlopen. Er was in haar jeugd geen enkele plaats voor haar gevoel. Alles in de opvoeding en de omgeving waar ze opgroeide schreef voor dat het gevoel er niet toe deed, niet belangrijk was, sterker nog je afleidde van waar het werkelijk om ging, namelijk je geestelijke ontwikkeling. En die bereikte je alleen door het lichaam te negeren en je hoofd te volgen. In de tweede plaats zie ik een duidelijke energetische band om haar hoofd die haar denken in bedwang houdt, het gevolg van de indoctrinatie vanuit haar jeugd.

Ik laat haar weten dat het gaat om diepliggende patronen, die om minimaal 10 sessies vragen. We beginnen met de band om haar hoofd losser te maken en de pijn die zich vastgezet heeft in haar buik te los te laten. Na een paar sessies begint Dorien meer ademruimte te ervaren. De fysieke druk om haar hoofd wordt minder en ze begint meer contact met haar gevoel te maken. Als haar lichaam wat gewend is geraakt aan de energie, kunnen we beginnen een aantal blokkades in haar energiesysteem weg te nemen.

Na een achttal sessies lukt het Dorien steeds beter om in het dagelijks leven contact met haar gevoel te hebben en van daaruit beslissingen te nemen, zonder steeds door haar gedachten tegengehouden te worden.

Als we eenmaal zo ver zijn, kunnen de laatste resten van oud zeer worden opgeruimd en komt Dorien weer meer in contact met haar kracht. Het leven wordt steeds moeitelozer en ze krijgt steeds meer zicht op wat ze zelf wil. Nu Dorien in contact is met haar gevoel wordt ook duidelijk dat er nog een aantal andere zaken op vallen te ruimen, met name op het gebied van haar verbondenheid aan de normen en waarden van haar ouders. Het lukt Dorien al wel om steeds beter onderscheid te maken tussen wat van haar ouders is en wat van haar, maar het lukt haar nog niet altijd om zich daar dan ook van los te maken. We besluiten tot een jaartraject waarin we aan de hand van de ervaringen van alledag stuk voor stuk de blokkades opgeruimd worden en er steeds meer eigen kracht naar boven komt.

Nu aan het eind van het traject is Dorien een vrouw die in haar kracht staat. Ze weet wat ze wil, wat ze niet wil. Heeft een goede, gezonde relatie met haar kinderen gekregen, heeft gezonde afstand tot haar ouders kunnen nemen en het leven kost haar steeds minder energie.

 

Reacties zijn gesloten.