Spreek de taal van je hart – Artikel nieuwsbrief 23 maart 2012

Denk niet zwart
Denk niet wit
Denk niet zwart wit
Maar in de kleur van je Hart

Aan de woorden van dit lied van Frank Boeijen moest ik denken toen mijn vrouw deze week enthousiast terugkwam uit de training Guerilla Business Intensive in Rome. Het meest enthousiast was ze over een van de trainers, Joel Roberts, hij had hen de “Language of Impact” geleerd. Taal te spreken die werkelijk indruk maakt, die binnenkomt, die de connectie maakt.

Ik ben er niet bij geweest, maar de woorden droeg ik deze week met me mee. Want wanneer maken we met onze woorden de verbinding met een ander? Volgens mij is er maar een antwoord mogelijk op die vraag, namelijk als de woorden uit je hart komen.

Voor ik mezelf als hartfluisteraar profileerde heb ik mijn werk op allerlei manieren proberen te omschrijven. Of liever gezegd; te verhullen. Ik was namelijk als de dood dat mensen zouden afhaken als ik zei wat ik echt deed. Ik dacht dat de simpele boodschap uit mijn hart niet begrepen zou worden. Ik probeerde mijn boodschap zo te verkopen dat mensen het zouden kunnen begrijpen. Hoe meer ik vanuit mijn hoofd formuleerde, hoe meer mensen glazig gingen kijken. Mijn vrouw zei dan: ik word er niet blij van, het raakt me niet.

Bij Leven vanuit je Hart hoort spreken vanuit je hart. Dat zijn we vaak afgeleerd. Dat werd niet gewaardeerd. Het werd afgeserveerd als ongepast of onredelijk. De dominante taal was namelijk lang de taal van het hoofd, de rede, de bedachtzaamheid, de dominante overtuigingen in de maatschappij.
De taal van het hart is kleurrijk als de regenboog. Rijker nog, met een veelheid aan kleuren die niet eens te vatten zijn. Misschien wel net zoveel kleuren als er harten zijn.

Een paar jaar geleden was ik bij een seminar van Steve Rother. Hij gaf een boodschap door van “De Groep”. Tijdens de boodschap werd hij diep ontroerd. Wat hij te zien kreeg was het kleurenspectrum uit hogere dimensies van bestaan en hij kon het niet beschrijven, want onze mind kan niet meer kleuren begrijpen dan we “kennen”.

Ons hart kan dat wel. Ons hart draagt alle kleuren van het universum met zich mee. Als we vanuit ons hart gaan spreken, kunnen we elkaar ook beter verstaan. Ons hoofd laat zich nog wel eens afleiden door vooringenomen ideeën, ons hart nooit. Want in ons hart herkennen we woorden die vanuit het hart gesproken worden.

Hoe doen we dat dan: spreken vanuit ons hart? Zeker niet door zomaar alles wat ons in de mond komt uit te spreken. Waar het hart vol van is stroomt de mond van over, maar niet alles waar de mond van overstroomt komt uit het hart. Woorden vanuit het hart ontstaan vanuit stilte, ze zijn onweerlegbaar, ze zijn er ondanks onze gedachten.

Enkele tips
1. Ga bij jezelf eens na welke woorden de afgelopen week de meeste indruk op je gemaakt hebben. Wat kwam binnen? Waar werd je door geraakt? Waren dat vooral woorden die bewondering van het intellect vroegen of kwamen ze ergens anders binnen. Als het jou raakte, betekent het dat de woorden resoneerden met de woorden in jouw hart.
2. Sta eens stil bij mensen die dingen doen of woorden spreken, waar jouw hoofd commentaar op heeft. Schrik je terug voor de kwetsbaarheid van de woorden? Woorden van het hart kunnen iemand kwetsbaar maken en je hoofd zal er alles aan doen om te voorkomen dat je gekwetst wordt.
3. Net zo keurt je hoofd de impulsen van je eigen hart vaak af. Als er dus woorden in je opkomen en je hoofd heeft er veel kritiek op, dan kun je er bijna zeker van zijn dat het rechtstreeks uit je hart komt. Ik kom in mijn werk vaak mensen tegen die zinnen uitspreken met ongeveer de volgende contructie: Het liefst zou ik….maar dan denk ik….dus zeg ik het maar niet. Herken je dat? Ook een geweldige clou dat je met woorden van het hart te maken hebt.
4. Ga eens rustig zitten en haal je een paar situaties voor de geest. Stel jezelf een of meer van de volgende:
• Wat zou ik nu het liefste willen?
• Wat zou ik in deze situatie het liefste zeggen?
• Wat zou ik het liefste zeggen tegen hem of haar?
• Wat zou ik het liefste zeggen over mezelf?
• Wat zou ik het liefste zeggen over wie ik ben of wat ik doe?
Als je er zeker van zou zijn dat je er niet op afgerekend werd.
5. Neem jezelf eens voor om 1 keer vaker per dag precies te zeggen wat er in je om gaat. We doen het natuurlijk allemaal regelmatig. We zijn niet helemaal van ons hart los. Maar voor de meesten van ons, mezelf inbegrepen, kan het vaker. Begin eens met het een keer te doen als je de neiging hebt om verhullend taalgebruik te hanteren.
6. Als laatste ook hierin geldt: oefening baart kunst. Oefening in herkennen waar we het niet doen, oefening in herkennen van welke situaties voor ons lastig zijn. En oefening in doen.
Veel plezier met oefenen

Reacties zijn gesloten.